Zaproszenie na III Krajowy Kongres Eucharystyczny w Warszawie

Zaproszenie na III Krajowy Kongres Eucharystyczny. Słowo pasterskie Metropolity Przemyskiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

 

Drodzy Bracia Kapłani, Drodzy Bracia i Siostry

W trwającym ROKU EUCHARYSTII chcemy bardziej uroczyście oddawać hołd Chrystusowi Panu, Który pozostał z nami. Ta obecność odczuwana jest zwłaszcza podczas każdej Mszy świętej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. W wyjątkowy sposób uczcimy Najświętszy Sakrament podczas uroczystych KONGRESÓW, archidiecezjalnego 9-10 września br. w Przemyślu oraz III KRAJOWEGO KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO, który odbywać się będzie 19 czerwca br. w Warszawie pod hasłem: Pozostań Panie w naszych rodzinach.

Podczas Mszy świętej Kongresowej zostanie dokonana beatyfikacja dwóch kolejnych wychowanków przemyskiego seminarium. Sług Bożych: Bronisława Markiewicza, kapłana i Władysława Findysza, kapłana. Z wielką radością informuję o tym wydarzeniu, dziękując Bo-żej Opatrzności za dar kolejnych wzorów do naśladowania.

O Księdzu Bronisławie Markiewiczu, założycielu męskiej i żeńskiej linii Zgromadzenia Michalitów pisałem już w liście pasterskim na Wielki Post, ukazując go jako kapłana społecznika, który był ofiarnym i cenionym duszpasterzem i znanym apostołem trzeźwości. Od początku swego kapłaństwa był szczególnie wrażliwy na religijne, moralne i ma-terialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a także niedolą prostego ludu. Wypowiedział też ostrą walkę wadom narodowym, a rozwiązanie problemów społecznych widział w dobrym wychowaniu młodzieży i pod-niesieniu moralnym całego społeczeństwa (list na Wielki Post 2005).

Drugi Kandydat na ołtarze, Ksiądz Władysław Findysz urodził się 13 grudnia 1907 roku w Krościenku Niżnym koło Krosna. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie formował się do kapłaństwa pod opieką bł. ks. Jana Balickiego. Po święceniach kapłańskich 19 czerwca 1932 roku, pracował jako wikariusz w Borysławiu, Drohobyczu, Strzyżowie i Jaśle. W 1941 roku został administratorem, a później proboszczem w Nowym Żmigrodzie. Sługa Boży Władysław, kapłan, pokazał się jako obrońca ładu moralnego w trudnych czasach komunizmu w Polsce. Dał przykład bezkompromisowej wierności Chrystusowi i powołaniu kapłańskiemu, aż do ofiary z życia. Jako gorliwy duszpasterz troszczył się o wszystkich mieszkańców parafii: także o Żydów, Łemków i Cyganów. Władze komunistyczne odsunęły go od nauczania religii w szkole i uznały za wroga systemu. Za podejmowanie czynów dobroci podczas trwania II Soboru Watykańskiego, został oskarżony i uwięziony. Na skutek wielu udręk i poniżeń stracił zdrowie i wkrótce umarł z wycieńczenia.

Serdecznie zapraszam Wszystkich Diecezjan do włączenia się w modlitewne przeżywanie tych wydarzeń, a także – w miarę możliwości – do osobistego udziału w uroczystościach warszawskich.

Najświętszemu Sercu Jezusowemu Was polecam.

X Józef Michalik
Arcybiskup Metropolita Przemyski

2017-06-16T18:10:21+00:00 02 czerwca 2005|Inne|