Zaproszenie na kolejne XX ogólnopolskie spotkanie parafii w Ruchu dla Lepszego Świata

Przemyśl, 24 maja 2010 r. Abp Józef Michalik wystosował w maju specjalny list, w którym zaprasza na XX ogólnopolskie spotkanie parafii w Ruchu dla Lepszego Świata, które realizują program Nowego Obrazu Parafii. Spotkanie odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia 2010 r.

Tegoroczne spotkanie parafii w Ruchu MMM, realizujących duszpasterstwo organiczne przypada po raz kolejny w archidiecezji przemyskiej. Serdecznie więc i z radością zapraszam Wszystkich na wspólnotowe spotkanie do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku, która wprawdzie już miała przywilej gościć Wasze środowiska przed 12 laty (1998 r.) w ramach przygotowań do przeżycia roku dwutysięcznego.

Celem kolejnej Waszej pielgrzymki jest podjąć refleksję:  aby parafie realizujące soborowy projekt odnowy i ewangelizacji przeżyły to ogólnopolskie spotkanie dzielenia się doświadczeniem komunii Kościoła, w odniesieniu do wartości budowania braterstwa jako warunku i owocu realizacji projektu duszpasterskiego.

Ponieważ parafia Szówsko, zakończyła kolejny etap pracy, tzw. synodem parafialnym, którego wyznanie wiary podpisywałem osobiście w kościele w Szówsku w dniu 23 października 2009 r., myślę, że szczególnie owocne może być spotkanie Waszych przedstawicieli z parafią, która ma za sobą 20 lat pracy wg tej metodologii i może się swym doświadczeniem podzielić z innymi, a zarazem skorzystać z duchowego bogactwa Waszych parafii. Ważne jest byście dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, który Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa i podejmujemy pogłębioną ewangelizację tych ochrzczonych, którzy utracili żywy sens wiary albo wprost nie uważają się już za członków Kościoła prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii. Dla tych ludzi Ewangelia, może i powinna stać się „Dobrą Nowiną” przede wszystkim dzięki modlitwie i trosce innych świeckich chrześcijan, którzy przez ewangeliczny sposób życia i radość wiary staną się jej świadkami.

Nadzieją tej Ewangelizacji jest pozyskanie do komunii z Kościołem i do wspólnoty parafialnej żyjących do tej pory poza tymi wspólnotami.

Dobrze się dzieje, że Wasi Promotorzy tej formy pracy wspierają duszpasterzy i świeckich na Białorusi i Ukrainie. Zapraszamy również przedstawicieli i z tamtych bratnich krajów; bo właśnie Komunia Kościelna i ewangeliczne braterstwo urzeczywistniają się także w takim doświadczeniu wspólnej obecności – jesteśmy przecież jednym Kościołem powszechnym i apostolskim.

Chodzi tu przede wszystkim o nasze ponowne, a nawet nieustanne nawracanie się do Boga mimo, że już regularnie uczestniczymy w życiu Kościoła i żyjemy wiarą. Chodzi także o stworzenie nowego modelu parafii jako wspólnoty nie tylko miejsca spotkań, przede wszystkim wspólnoty wiary, w której każdy wierzący mógłby odnaleźć miejsce autentycznego przeżywania i wzrastania w wierze jak również brania odpowiedzialności za wszechstronny rozwój wspólnoty parafialnej.

Ojciec Święty Jan Paweł II mówił w czerwcu 1987: Polska należy do krajów … gdzie całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii. Polska tak jak i inne kraje potrzebuje pilnie Nowej Ewangelizacji.

Tylko Kościół, który nieustannie odnawia się w Chrystusie, może być znakiem sprzeciwu wobec tego, co we współczesnym świecie jest niezgodne z wolą Boga. Nowa ewangelizacja to ponowne odkrycie tego, że poprzez Kościół Bóg troszczy się o człowieka.

„Wiara rodzi się ze słuchania” – powiedział św. Paweł. Podstawowym sposobem budzenia do wiary jest przepowiadania słowa Bożego. W małej grupie można naprawdę się zaangażować i w pełni doświadczyć komunii z Bożym Słowem. Dlatego ten duszpasterski projekt proponuje parafiom rodzenie małych wspólnot lub podtrzymanie wspólnot, które już istnieją, aby potem lepiej przeżywać większą wspólnotę parafii i wielką uniwersalną wspólnotę – Komunię Kościoła Powszechnego i dzięki temu doświadczać nowego wymiaru jedności z Chrystusem żyjącym pośród nas.

Na owocne przygotowanie do tego spotkania i radosne doświadczenie bliskości, braterstwa i kościelnej Komunii – z serca Wam Wszystkim błogosławię.

Józef Michalik

Arcybiskup Metropolita Przemyski

2017-06-19T16:18:27+00:00 24 maja 2010|Inne|