Zaproszenie na XXVII Dożynki Archidiecezjalne i X Dożynki Wojewódzkie do Domaradza

Abp Józef Michalik, metropolita przemyski oraz ks. prał. Kazimierz Kaczor, archidiecezjalny duszpasterz rolników w specjalnym liście zapraszają na XXVII Dożynki Archidiecezjalne i X Dożynki Wojewódzkie w niedzielę, 29 sierpnia.

 

Drodzy Rolnicy Archidiecezji Przemyskiej

i całego Podkarpacia  oraz wszyscy korzystający z pracy rolnika.
Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Powiat Brzozowski, Gmina i Parafia w Domaradzu zapraszają wszystkich pracujących na roli, jak również wszystkich korzystających z tej pracy, na XXVII Dożynki Archidiecezjalne i  X  Dożynki Wojewódzkie do Domaradza w niedzielę 29 sierpnia 2010 r.
Hasłem tegorocznych Dożynek Ogólnopolskich na Jasnej Górze, jak i w Diecezjach w Ojczyźnie są słowa: „Do Matki Pięknej Miłości”. W tym roku duszpasterskim, kiedy rozważamy przesłanie „Bądźmy świadkami Miłości” powyższe hasło dożynek jest jak najbardziej aktualne. „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16). Dlatego zadaniem Kościoła, każdego z nas jest mówić o miłości, którą Bóg nas napełnia, przekazywać ją innym i uczynić z niej zasadę życia.
Rolnik wie, że trzeba miłować ziemię i chronić życie świata roślin, by wydały jak najlepszy plon. Rolnik wie ile trzeba trudu i potu, by ziarno rzucone w ziemię wydało plon i chleb znalazł się na naszych stołach. Rolnik też wie, że do tego trudu i znoju potrzeba łaski Bożej, pomocy Bożej, bo bez niej jego praca pójdzie na marne i nie wyda owoców.
W tym roku, w  Domaradzu, chcemy podziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za zebrane plony z naszych pól, sadów i ogrodów na tradycyjnych dożynkach, tak bardzo zakorzenionych w tradycji naszego narodu. Zapraszamy delegacje z każdej wiejskiej parafii z całego Podkarpacia, z dożynkowym wieńcem, bochnem chleba i w miarę możliwości w  strojach ludowych. Zaproszenie to kierujemy również do mieszkańców miast, bo wszyscy każdego dnia potrzebujemy chleba naszego powszedniego i za ten chleb naszym udziałem w dożynkach powinniśmy wyrazić Panu Bogu wdzięczność.


Program dożynek:

godz. 10.00 –   Przyjmowanie delegacji z wieńcami i chlebem z parafii i dekanatów Archidiecezji

Przemyskiej, oraz z Gmin i Powiatów Województwa Podkarpackiego.

godz. 11.30 –   Program przygotowujący do Uroczystości.|

godz. 12.00 –   Uroczysta Msza Święta Dziękczynna za zebrane plony z prośbą o Boże błogosławieństwo, którą odprawi i Słowo Boże wygłosi J. E. Ks. Abp Józef  Michalik, Metropolita Przemyski –  Poświęcenie wieńców dożynkowych i wręczenie dyplomów dla delegacji z wieńcami.

Drodzy Rolnicy, niech nasz liczny udział w Dożynkach w Domaradzu 29 sierpnia 2010 r. i Ogólnopolskich na Jasnej Górze 4-5 września 2010 r. z wieńcami dożynkowymi, chlebem i naręczami kwiatów będzie znakiem naszej obecności w życiu Kościoła i Narodu oraz wyrazem wdzięczności Panu Bogu za dary Ziemi.

  /-/ ks. prał. Kazimierz Kaczor

Duszpasterz Rolników

/-/ Józef Michalik

Arcybiskup Metropolita Przemyski


za. www.przemyska.pl

2017-06-19T16:21:59+00:00 25 sierpnia 2010|Inne|