Zarządzenie Metropolity Przemyskiego na czas sede vacante i konklawe

Msze św. dziękczynne za pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI w ostatnim jego dniu (28 lutego) oraz modlitwę o wybór nowego Papieża zaleca metropolita przemyski abp Józef Michalik. Msza święta pod przewodnictwem abp. Michalika zostanie odprawiona o godz. 18.00 w archikatedrze w Przemyślu. Poniżej publikujemy treść zarządzenia na czas wakatu Stolicy Apostolskiej i konklawe.

1. Z chwilą rozpoczęcia okresu sede vacante tj. od dnia 28 lutego godz. 20.00 aż do momentu ogłoszenia wyboru nowego Biskupa Rzymu w Modlitwie eucharystycznej nie wymienia się imienia papieża, opuszczając ten fragment modlitwy wstawienniczej za Kościół. (Np. w drugiej modlitwie eucharystycznej: „Spraw, aby lud Twój wzrastał w jedności razem z naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem”.)

2. Dnia 28 lutego tj. w ostatnim dniu pontyfikatu Ojca św. Benedykta XVI należy odprawić mszę św. dziękczynną za jego pontyfikat według formularza Msza za papieża ((Mszał rzymski dla diecezji polskich, s. 117”).

3. W tym czasie we wszystkich wspólnotach zaleca się wytrwałą modlitwę o wybór nowego Papieża. We wszystkich kościołach przynajmniej raz winna być sprawowana Msza św. o wybór papieża (Mszał rzymski dla diecezji polskich, s. 121”). Formularza tej Mszy nie można stosować w dniach wymienionych w numerach od 1 do 4 Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych (MR s. [73]).

4. W niedzielę 3 marca we wszystkich kościołach należy przed błogosławieństwem odmówić litanię do świętego Józefa, patrona Kościoła, o dar mądrości dla kolegium kardynałów na czas konklawe.

 

za: www.przemyska.pl

2017-06-25T21:32:51+00:00 25 lutego 2013|Inne|