Zwycięstwo piękna człowieczej duszy

„Dawaj swe piękno bez rachuby i słów. Ty milczysz, ono mówi ´jestem´ i rozprzestrzenia się w tysięcznych postaciach”. Słowa austriackiego poety Rilkego w całej pełni znalazły potwierdzenie w uroczystości beatyfikacji 11 zakonnic z Nowogródka, której dokonał Jan Paweł II w niedzielę 5 marca [2000]. Po zajęciu Wileńszczyzny przez wojska sowieckie zrządzeniem Opatrzności nie zostały wywiezione z miasta. Kiedy wkroczyli tam Niemcy, zabrali 120 mężczyzn jako zakładników. Żony i córki aresztowanych przychodziły do sióstr z prośbą o modlitwę na intencję wyzwolenia ich mężów i ojców. Te, przejęte tragedią rodzin, podjęły heroiczny akt i złożyły Bogu w całopalnej ofierze swoje życie za ocalenie aresztowanych. Bóg przyjął ofiarę. 1 sierpnia Niemcy wywieźli wszystkie siostry do pobliskiego lasu i dokonali egzekucji. Jak zeznali świadkowie, oprawcy zgodzili się na prośbę sióstr i pozwolili im pomodlić się przed egzekucją. O 5 rano rozległy się strzały. I jeszcze jedno wzruszające wydarzenie. Kiedy dokonywano po latach ekshumacji zwłok, odkryto jedną z zakonnic w pozycji klęczącej. Jakby modliła się za swoje współsiostry.

Przez przeszło pięćdziesiąt lat – noc prześladowań i terroru – trwało to piękno ofiary, która znalazła swe potwierdzenie w akcie beatyfikacji.

+ Józef Michalik

 

 

[Z: „Zwycięstwo piękna człowieczej duszy”, „Niedziela” nr 12, 19 marca 2000]

2018-02-26T23:02:22+00:00 26 lutego 2011|Varia|