Życzenia przesłane do bp. Alojzego Orszulika

List przesłany do bp. Alojzego Orszulika z okazji 80. rocznicy urodzin.

J.M.J.
Przemyśl – Warszawa na dn. 21 czerwca 2008

Ekscelencjo,

Dostojny Biskupie Alojzy – Jubilacie,
80-ta rocznica urodzin to szczególna okazja do podziękowania Panu Bogu za dar życia, za rodziców i wszystkich, którzy to życie przyjęli i formowali, otwierając na perspektywy głębokiej wiary i nadprzyrodzoności.
Ks. Biskup otrzymał wiele darów i korzystał z nich, ubogacając także innych. Przez długi okres kapłańskiego życia był Ks. Biskup – zwłaszcza w trudnych, powojennych latach – punktem odniesienia i nadziei dla całego Kościoła w Polsce, a szczególnie dla biskupów i księży odpowiedzialnych za przekaz wiary. Trudne wyzwania ujawniały zawsze gorliwość i umiejętności ofiarnego serca Jubilata. Za to wszystko, a także za lata współpracy w różnych gremiach Konferencji Episkopatu Polski całym sercem dziękuję.
Życzę dobrego zdrowia, optymizmu życiowego – do którego jesteśmy przyzwyczajeni – i daru odczuwalnej obecności Chrystusa w codziennym posługiwaniu. Zapewniam też o szczerej modlitwie i braterskiej czci.
+ Józef Michalik

2017-06-18T19:49:34+00:00 21 czerwca 2008|Słowo|